KOTLOVI za Centralno i Etažno grejanje

Sputnik 9

Novi električni kotao "SPUTNIK" namenjen je za grejanje pojedinačnih soba opremljenih sistemima grejanja sa prinudnom cirkulacijom.

22.610,00

RSD

Kupper Praktik 20

"Kupper PRAKTIK 20" je dizajnirana za grejanje stambenih kuća i drugih prostorija do 200 m².

45.220,00

RSD

Kupper OK 18

"Kupper OK 18" je opremljen i livenom plotnom koja značajno proširuje njegovu funkcionalnost.

48.790,00

RSD

Kupper OK 20

Kotao "Kupper OK 20" može raditi u različitim režimima na različitim gorivima.

48.790,00

RSD

Gidravlik Student

Dizajniran je na osnovu popularnog kamina za grejanje vazduha, sa tom razlikom što se sada u cevima konvekcije ne zagreva vazduh već voda.

54.620,00

RSD

Kupper PRO 22

"Kupper PRO 22" ima veliku snagu i može raditi u prostorijama za grejanje do 220 m².

57.120,00

RSD

Gidravlik Ingener

Dizajniran je na osnovu popularnog kamina za grejanje vazduha, sa tom razlikom što se sada u cevima konvekcije ne zagreva vazduh već voda.

59.880,00

RSD

Kupper PRO 28

"Kupper PRO 28" ima veliku snagu i može raditi u prostorijama za grejanje do 280 m².

66.640,00

RSD

Kupper PRO 36

"Kupper PRO 36" ima veliku snagu i može raditi u prostorijama za grejanje do 360 m².

72.590,00

RSD

Kupper EXPERT 15

Kao gorivo se može koristiti ugalj, drva za ogrev, briketi. Konstrukcija kotla takođe pruža mogućnost instalacije peletnih ili gasnih gorionika.

74.900,00

RSD

Kupper KARBO 18

Kotlovi "Kupper KARBO" su dizajnirani za dugotrajan rad sa jednim ubacivanjem goriva.

77.350,00

RSD

Kupper PRO 42

"Kupper PRO 42" ima veliku snagu i može raditi u prostorijama za grejanje do 420 m².

86.870,00

RSD

Kupper KARBO 26

Kotlovi "Kupper KARBO" su dizajnirani za dugotrajan rad sa jednim ubacivanjem goriva.

89.250,00

RSD

Kupper EXPERT 30

Kao gorivo se može koristiti ugalj, drva za ogrev, briketi. Konstrukcija kotla takođe pruža mogućnost instalacije peletnih ili gasnih gorionika.

92.800,00

RSD

KUPPER PRO 22 sa gorionikom na pelet

Kotao „KUPPER PRO 22 sa gorionikom na pelet APG 25“ je dizajniran za rad u sistemima grejanja površine do 220 m2.

157.080,00

RSD

KUPPER PRO 28 sa gorionikom na pelet

Kotao „KUPPER PRO 28 sa gorionikom na pelet APG 25“ je dizajniran za rad u sistemima grejanja površine do 280 m2.

166.600,00

RSD

KUPPER PRO 36 sa gorionikom na pelet

Kotao „KUPPER PRO 36 sa gorionikom na pelet ATP 42“ je dizajniran za rad u sistemima grejanja površine do 360 m2.

199.590,00

RSD