Grupa za bezbednost sa Sigurnosnim Ventilom za centralno grejanje od 2.5 Bara


Garancija:

3 Godine!!!

Cena:

5.780,00

RSD


Isporuka:

3000 RSD.


Grupa za bezbednost sa Sigurnosnim Ventilom za centralno grejanje od 2.5 Bara

Proizvod je dizajniran pre svega da obezbedi bezbednosne zahteve sistema grejanja i sastoji se od sledećih elemenata:

 • Manometar koji je dizajniran za merenje pritiska u sistemu grejanja;
 • Za uklanjanje vazduha, za automatsko uklanjanje vazduha i drugih gasova iz sistema hladne i tople vode;
 • Membranski sigurnosni ventil za zaštitu od prekoračenja maksimalnog dozvoljenog radnog pritiska;
 • Mesing kolektora za povezivanje ostalih delova grupe.

Pomoću elemenata sigurnosne grupe moguće je fiksirati stanje sistema grejanja, izbegavati "provetravanje", a također i u automatskom režimu "resetovati" višak pritiska, čime se ne dopušta prekoračenje utvrđene brzine.

Sigurnosna grupa za kotlove radnog pritiska do 2.5 Bara je dizajnirana za rad sa sledećim kotlovima:

 • Kupper Praktik 8 (2018)
 • Kupper Praktik 14 (2018)
 • Kupper Praktik 20 (2018)
 • Kupper OK 9
 • Kupper OK 15
 • Kupper OK 18
 • Kupper OK 20
 • Kupper PRO 22
 • Kupper PRO 28
 • Kupper PRO 36
 • Kupper PRO 42
 • Kupper KARBO 18
 • Kupper KARBO 26

IZDVAJAMO